• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tusiar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+9005052024285
  • https://twitter.com/tusiar
  • https://www.instagram.com/tusiar_arastirma/

AB Hibe Projeleri Danışmalığı

AB Hibe Projeleri Danışmalığı

     Avrupa Birliği 28 temel
başlıkta 50’den fazla Hibe programını finanse etmekte ve bu programlar
çerçevesinde 120’den fazla hibe türü aracılığıyla Kamu kurum ve Kuruluşlarına,
Yerel Yönetimlere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Eğitim Kuruluşlarına ve Özel
Sektördeki işletmelerin fikirlerine ve projelerine hibe desteği sunmaktadır. AB
tarafından hibe desteği sağlanan temel başlıklar aşağıda
belirtilmiştir:

* Tarım
* Medya
* İletişim
* Rekabet
* Tercüme
* Tüketiciler
* Kültür
* Kalkınma
* Ekonomik ve Mali Konular
* Öğretim, Eğitim ve Gençlik
* İstihdam ve Sosyal Konular
* Enerji
* AB Genişlemesi
* Şirketler
* Çevre
* Dış İlişkiler
* Dış Ticaret
* Balıkçılık
* Yolsuzlukla Mücadele
* Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
* İnsan Hakları
* Bilgi Toplumu
* Kamu Sağlığı
* Bölgesel Politikalar
* Araştırma ve Geliştirme
* Spor
* İstatistik
* Ulaştırma

         Bu destekler belirli zaman aralıklarında sağlanmakta ve
kendilerine has öncelikler taşımakta, ayrıca tamamı önceliklere uygun projelerin
tasarlanması yolu ile sağlanmaktadır.

TÜSİAR  AB hibelerine yönelik olarak;
-          Faydalanıcı ile görüşme ya da mahalinde inceleme yolu ile hibe
alabilecek projelerin belirlenmesi
-          Bu projelere yönelik hibe programlarının
belirlenmesi
-          Program formatına uygun olarak hibe projelerinin ve hibe
başvuru dosyasının hazırlanması
-          Hibe başvurusunun takibi ve sonuçlandırılması
Hizmetlerini sunmaktadır.