• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tusiar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+9005052024285
  • https://twitter.com/tusiar
  • https://www.instagram.com/tusiar_arastirma/
Başlık
Açıklama
Başlık
Açıklama
Başlık
Açıklama
Başlık
Açıklama
Başlık
Açıklama

ANASAYFA

21. Yüzyıl toplumlarını etkileyen en önemli unsurun “Hızlı Değişim” olduğu kuşkusuzdur. Değişen çevre koşullarına uyum sağlamak örgütlerin dinamik yönünü meydana getiren yönetime düşen bir görevdir. 
    
     Teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, insanlar arası ilişkileri iyi bilen, bilgi ve yeteneği ile iş görenleri etkileyip değişim de dahil karşılaşılan güçlüklerin üstesinde ekip ruhu ile gelebilen ve nihayet örgütü bir bütün olarak görüp onunla ilgili geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen fikri yeteneğe sahip yöneticiler ve yönetimler yerine getirebilir.

      "Organizasyonların başarısı ile yöneticilerin aldıkları kararların doğruluğu arasında doğrusal bir ilişki vardır." Bu nedenle yöneticiler hizmet verdikleri kurumların stratejik karar alma süreçlerinde temel girdi olarak doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar.

      İhtiyaç duyulan güvenilir bilgiye ulaşmak, eldeki verileri yorumlayıp stratejik yol haritası çıkarmak amacıyla 2002 yılında kurulan TÜSİAR; Yerel Yönetimlere, Siyasal Partilere, Sivil Toplum Örgütlerine, Ticari İşletmelere bütün süreçleriyle araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekte, araştırma sektörünün sektörsel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


FİYAT TEKLİFİ ALINIZ

                        

REFERANSLARIMIZ